Mevlana Mah. 1713/7. Sk. No:21/A Bornova / İzmir
tren

Ev Tadilatı Nasıl Yapılır

20.03.2021
286
Ev Tadilatı Nasıl Yapılır

Ev tadilatı nasıl yapılır

 1. Keşif, ihtiyaçların, taleplerin, ve mekan durumunun belirlenmesi:

  Bir sorunun çözümlenebilmesi için ilk şart, sorunun ne olduğunun, sebeplerinin ve etkilerinin tespit edilmesidir. Aynı bir hastalığın tedavisinde doktorların öncelikle hastalığı teşhis etmesi gibi. Tüm tadilat işlerinde de ilk yapılması gereken husus kullanıcıların yaşadıkları sorunların, ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit edilmesi, mekanın mevcut durumunun sunulacak çözüm önerilerine etkisini (nelerin yapılabilip, nelerin yapılamayacağı) yerinde inceleyerek, uygulanabilecek çözüm önerileri sunabilmek maksadıyla ayrıntılı keşif yapılmasıdır.
  Evin ayrıntılı keşfi esnasında, BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak, kullanıcılarımızdan yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını, tadilattan beklentilerini ve varsa daireye ilişkin proje çizimlerini bizlerle paylaşmalarını talep ediyoruz. Bu bilgiler ışığında, evin ayrıntılı incelemesini yapıp belirtilen taleplerin karşılanabilir olup olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu arada alternatif çözüm önerilerimizi de kullanıcılarımızla paylaşıyoruz.
  Müteakip dönemde fiyatlandırmaya esas teşkil edecek ve Tadilat Sözleşmesine dahil edilecek olan yapılacak işlerin tek tek listesini çıkartıyor ilgili alanların fotoğraflarını çekiyoruz.
   

 2. Keşif raporu, Teklif ve Tadilat Sözleşmesi;

  Müteakiben, keşifte edinilen bilgiler ışığında yapılacak işleri maddeler halinde açıklayan ve fotoğraflarla desteklenmiş Keşif Raporunu hazırlıyoruz. Keşif raporumuzda kullanılacak malzemeler ve yapılacak işlerin ayrıntıları hakkında da işverenlerimize bilgi vererek onların yapılacak işler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. 
  Keşif raporumuz aynı zamanda tadilat bedelini de ihtiva ettiğinden firmamızın resmi teklifi olarak da değerlendirilebilir. Keşif raporumuzu mümkün olduğunca işverenlerimizle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde sunmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde, hem varsa soruların cevaplanmasını,hem de herhangi bir değişiklik talebinin anlık olarak değerlendirilmesini sağlıyoruz.
  Teklifimizin kabul edilmesinin ardından, maddeler halinde sıralanmış yapılacak işler listesi, varsa işverenin ve yüklenici firmanın özel şart ve talepleri, ödeme planı, teslim tarihi, cezai müeyyideler ve benzeri maddeleri ihtiva eden Tadilat Sözleşmesini hazırlayarak tarafların imzasına sunuyoruz.

 3. Üç boyutlu tasarım ve iş planı:

  Mimarlarımız keşif sonucu elde edilen bilgiler kapsamında projenin üç boyutlu tasarımını hazırlıyorlar. Hazırlanan tasarım sayesinde işverenlerimiz evlerinin son halinin nasıl olacaklarını zihinlerinde canlandırmaya çalışmaktan ziyade bizzat görmüş oluyorlar. Hazırlanan tasarımı işverenlerimize sunuyor, varsa değişiklik taleplerini yerine getirip onaylarını alıyoruz. İşverenimizin onayını müteakip kırım ekiplerimiz işlerine başlıyorlar.
  Kırım esnasında hazırlanan tasarımın uygulanmasına hiçbir şekilde imkan tanımayan bir durumun (keşif esnasında belirlenemeyen taşıyıcı kiriş, kolon, perde beton yerleri v.b.) ortaya çıkması durumunda, işverenin onayı ile yeni şartlara uygun olarak tasarımımızı güncelliyoruz.
  Bu arada, yapılacak tadilata ilişkin ayrıntılı iş planlamasını hazırlayıp işverenlerimiz ile paylaşıyoruz. Dolayısı ile, işverenlerimiz hem evlerinde hangi gün ne iş yapılacağını tadilatın başından itibaren biliyorlar, hem de daha iyi bir kontrol aracına sahip oluyorlar.

 4. Söküm, kırım ve döküm işleri:

  Söküm kapsamında; yeniden kullanılma durumlarını da göz önüne alarak,  evde bulunan tüm malzemeler ile zemin ve duvar kaplamalarını özenle söküyoruz.  Sadece duvarlar kalacak şekilde tüm söküm işlemleri tamamlandıktan sonra kırım işlerine başlıyoruz.
  Hazırlanan tasarım kapsamında yapılacak tadilata ilişkin tüm duvar yıkma işlemleri bu aşamada yapılıyor. Duvar yıkma işlemleri genellikle odaların birleştirilmesi, genişletilmesi, kapı ve pencere yerlerinin değiştirilmesi veya yeniden boyutlandırılması, gibi işlemler için yapılmaktadır.
  Kırım esnasında duvar yıkma işlemlerinin yanı sıra mevcut seramik kaplamalarınsökümü, sıva altı sıcak/soğuk su tesisatları, atık su tesisatları, kalorifer tesisatı, elektrik priz hatları, anten ve internet kablo hatları için gerekli kanalları açıyoruz.
  Bazı durumlarda keşif esnasında mevcut kiriş, kolon ve perde beton yerleri tam olarak tespit edilememektedir. Kırım esnasında tasarımın uygulanmasını engelleyecek  böyle bir durumun ortaya  çıkması durumunda, binanın statik direncine direkt etkisi olan bu yerlere kesinlikle dokunulamayacağından işverenin onayını alarak tasarımı güncelliyor ve gerekli sıva altı elektrik/su tesisatlarını  güncellenen tasarıma uygun hale getiriyoruz.
  Tadilat kapsamında özellikle gürültü anlamında çevreye en çok zararın verildiği bu süreçte ekiplerimiz, içinde bulunduğumuz salgın ortamında evden çalışma, uzaktan eğitim gibi olağan üstü şartları da dikkate alarak, mümkün olduğunca az gürültü ve hızlı çalışarak işlerini tamamlamak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için çok büyük çaba sarf etmektedirler.
  Sökülen malzemelerin ve çıkan molozun bina dışına taşınması ve atılması konusu ise genellikle işverenler tarafından sorun edinilen diğer bir husustur.
  Her binada bina asansörünü kullanmak mümkün olmayabilmekte veya binada asansör olmayabilmektedir.  BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak, çıkan molozların ve malzemelerin bina dışına çıkarılmasında, ortak alanlara zarar verilmemesi, gürültü ve çevre kirliliğine sebep olmamak ve komşuları rahatsız etmemek için azami dikkatle çalışıyor ve bu gibi sorunları en aza indirmek için mümkün olan yerlerde yük asansörü veya vinç kullanmaya özen gösteriyoruz. Bina dışına taşınan moloz ve hafriyatın çevre kirliliğine neden olmaması için mümkün olduğunca direkt veya en kısa zamanda moloz atım alanlarına taşınmasını sağlıyoruz.

 5. Duvar örme, sıva, alçı işleri;

  Hazırlanan tasarım kapsamında, duvar örülmesi gereken yerlere kırım işlerinin ardından tuğla veya gaz beton ile duvar örme, file serme, sıva ve/veya alçı işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler genellikle yeni bölme/oda yapılması, pencere/kapı yerlerinin değiştirilmesi veya yeniden boyutlandırılması, balkon kapatması, çatı yükseltilmesi, duvar kaydırması gibi durumlar için gerekmektedir.

 6. Sıva altı su tesisatının döşenmesi;

  Tüm yıkım, kırım ve duvar örme işlemlerinin tamamlanmasından sonra kırım esnasında açılan kanallarda sıcak/soğuk su, temiz/atık su ve kalorifer tesisatlarının montajını yapıyoruz. Su tesisatlarının uygun şekilde döşenmesi, sonrasında yaşanabilecek aksaklıkların giderilme güçlüğü  nedeniyle son derece önemli bir husustur. Giderlerin atık suyu uygun şekilde çekmemesi, sıcak suyun birden fazla musluk açıldığında azalması, zaman içerisinde sızıntı oluşması gibi sorunların yaşanmaması için sıhhi tesisat ustalarının işlerini tam bir ehliyet ve yeterlilikle yapması ve kullanılacak malzemelerin de aynı şekilde kaliteli ve uygun olması gerekmektedir. Sıva altı tesisatlarda yapılacak bir hatanın giderilmesi oldukça zahmetli ve zaman isteyen bir iş olduğundan ve de sıva üstü montajlarda da sıkıntı yaratacağından bu işlemlerin tam bir profesyonellikle yapılması çok önemlidir.

 7. Sıva altı elektrik tesisatının döşenmesi;

  Kırım esnasında açılan kanallara ve yuvalara (tavan süslemeleri ve nişler dahil) elektrik tesisatının (buat, kasa, kablo borusu ve kablo) montajını yapıyoruz. Elektrik tesisatlarından kaynaklanacak bir aksaklığın sebep olabileceği can ve mal kayıpları göz önüne alındığında elektrik tesisatlarının uygun şekilde yapılmasının önemi kendiliğinden anlaşılacaktır. Hayati derecede öneme sahip olan elektrik işlerinin yetkin ve tecrübeli ustalarca yapılması ve kaliteli, uygun malzeme kullanılması BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak son derece özen gösterdiğimiz bir husustur.
  Bu nedenle ark oluşumunu engellemek, aşırı ısınmayla yalıtımların erimesine mani olmak, elektrik akımına kapılma riskini azaltmak maksadıyla, sıva altında atıl kablo bırakmıyor, mevcut tesisata ve kaldırılacak yüke uygun malzemeler kullanıyor, ne kadar kısa mesafede olursa olsun sıva altında kablo borusuz kesinlikle kablo çekmiyor, ek yerlerinin sağlamlığını ve yalıtımını ayrıca kontrol ediyoruz.
  BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak bizler,  kullandığımız malzemelerin kalitesine, beraber çalıştığımız ustalarımızın  işçiliklerine ve her iş sonunda yaptığımız kalite güvence kontrollerimize olan güvenimiz nedeniyle yaptığımız tüm işlerde sıva altı tesisatları için 2 yıllık malzeme ve işçilik garantisi vermekteyiz.
   

 8. Tesviye ve zemin kaplama (Fayans, Parke) işleri;

  Söküm, kırım ve döküm işlerinin tamamlanmasını müteakip, mekanın durumuna göre duvar ve zeminlerin sıva/şap ile tesviyesini yapıyoruz. 
  Islak zeminlerin (banyo, mutfak, balkon ve koridorlar) seramik veya granit, odaların ise laminant parke ile kaplanması çok sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır. Aynı şekilde özellikle eski yapılarda mutfak, balkon, koridor ve oda zemin döşemeleri aralarında kot farkı bulunması da sık rastlanılan bir durumdur. Ayrıca, ilk defa tadilat görecek evlerde eski laminant kaplamaların altındaki beton zeminde bozulmalar ve yer yer çukurluklar olması da yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. İlaveten, laminant parke kalınlığı ile seramik kaplama kalınlığı da eşit olmadığından duruma göre bu kot farlılıkları daha da artabilmektedir.
  BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak, uygulanacak kaplama türünü göz önüne alarak, kaplama sonrasında zeminlerin mümkün olduğunca eşit olmasını temin etmek maksadıyla, zeminin duruma uygun malzeme ile tesviyesini yapıyor ve laminant veya seramik kaplamasını ondan sonra döşüyoruz.Tesviye işleminin ardından, işveren tarafından seçilen laminant/seramik kaplamaların döşemesini yapıyoruz.
  Zemin kaplamalarında, işçilik kalitesi de en az kullanılan malzeme kalitesi kadar önemli ve hassasiyet gerektiren bir husustur. “Kalite ayrıntıda gizlidir.” Düşüncesinden hareketle BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak zemin kaplamalarına ayrı bir özen gösteriyoruz.
  Derz boşluklarının eşitliği ve simetriği, düzgün köşe dönüşleri, uygun akıntı meylinin verilmesi, kaplamalar arasında diş/tırnak olarak tabir ettiğimiz yükselti farklılığının olmaması, musluk ve priz yuvaları için açılan deliklerin düzgünlüğü, kalorifer boru çıkışlarına papuç uygulanması, bütün kaplama kullanma ve fire çıkartma oranıgibi hususlar oldukça özen gösterilmesi gereken konulardır.  Kullanılacak kaplamanın cinsi, boyutu, yapıştırıcının kalitesi, şilte ve kapron kalınlığı ile iç ve dış çıtaların kalitesi,  gibi faktörler de yapılan işin kalitesine ve görselliğine direkt olarak etki etmektedir.
  BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak her zaman için birinci sınıf malzeme kullanmaya ve “İtimat kontrole mani değildir.” prensibinden hareketle tecrübesine ve zanaatkarlığına güvendiğimiz ustalarımızın işlerinin kontrolüne ayrı bir özen gösteriyoruz.
   

 9. Dekoratif işler (asma, germe, alçıpan tavan, led ışık havuzu, niş, sıva, taş kaplama)

  İşverenlerimiz tarafından talep edilmesi durumunda, her biri alanında uzman ekiplerimiz tarafından asma, germe veya alçıpan tavan, led ışık havuzu, niş, dekoratif sıva çıtası gibi işlemler bu aşamada yapılıyor. Süslemenin çeşit ve modeline göre önce süslemenin yapılacağı alanı (tavan veya duvar) alçı sıva ile düzeltiyor ve sonrasında işveren tarafından tercih edilen süslemeyi uyguluyoruz.

 10. Alçı ve boya işleri

  Tüm sıva altı tesisat işlemlerinin tamamlanmasından sonra işinin ehli ekiplerimiz tarafından tavan ve duvarlara saten alçı çekilerek tüm delik, gedik ve varsa çivi izleri  kapatılıp boyamaya hazır hale getiriliyor. Alçı işlemleri tamamlandıktan sonra işverenin tercihine uygun renklerde tüm iç cephe boyanıyor. Boyama işlemlerinde sektörün lider markalarından işveren tercihine göre temin edilen astar ve iç cephe boyası kullanıyoruz. Renkli boya yapılmadan önce mutlaka astar boya yapıyoruz.

 11. Mobilyaların imalatı ve montajı;

  İşveren tarafından tercih edilen model, renk, malzeme cins ve ihtiyaç duyulan miktara göre mobilya imalatı 2 ila 3 hafta arasında sürmektedir. Bu nedenle tadilat sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan vermemek adına, diğer işler ile koordineli olarak kullanılacak mobilya seçiminin bir an önce tamamlanması ve ölçülendirmeye verilmesi gerekmektedir. Bu işlemin bir an önce yapılması salgın nedeniyle bazı modellerde yaşanan tedarik güçlüğünü de ortadan kaldıracaktır.
  BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak yaptığımız projelerde mobilya önemli bir maliyet tutmaktadır. Bunun nedeni ise, kaliteden ödün vermeyen prensiplerimiz gereği, kaliteli malzeme kullanmamız ve uzun dönemde dahi işverenlerimizin memnuniyetini önceliklendirmemizdir.
  Mobilya imalatı suistimale çok açık bir alan olduğundan, çoğu işverenin aklının karıştırılması ve ucuz malzeme ve işçilik ile maliyeti düşürme çalışmaları sıkça karşımıza çıkan bir durumdur. Bu noktada işverenlerimize naçizane tavsiyemiz;görüştükleri şirketlerin imalat atölyelerini görmeleri ve “bünyemizde marangoz çalıştırıyoruz, o nedenle bizim fiyatımızı kimse veremez” gibi asılsız iddiaları SGK kayıtlarını isteyerek teyit etmeleridir. Zira, bir mobilya parçasının 1nci sınıf MDF-lam dan mi, yoksa Sunta-lam dan mı yapıldığını anlamak bu işle uğraşmayanlar için neredeyse imkansızdır. Üzerine yapılan kaplamaların kalınlıkları bile farklılıklar göstermekte ve maliyete direkt etki etmektedir. Bu şekilde yapılacak maliyet düşürmelerini işverenlerin anlaması neredeyse mümkün değildir.
  BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak bizler yaptığımız tüm mobilya işlerinde 1nci sınıf MDF lam gövde üzerine işverenin tercihine bağlı olarak akralik veya country kapaklar kullanmaktayız. Ancak, maliyet veya başka nedenlerle işverenimiz farklı modeller tercih etmesi durumunda, alanında uzman ekiplerimizle ithal ürünler dahil her türlü mobilya imalatı yapacak imkan ve kabiliyete sahibiz.
  Komple ev tadilatında en çok rastlanan mobilya ihtiyaçları kapsamında mutfak, banyo, yatak odası, giyinme odası, genç veya çocuk odası, kiler, vestiyer, TV ünitesi gibi her türlü mobilya imalatı ve montajını titizlikle yapıyor, kontrollerin ardından kullanıcılarımıza teslim ediyoruz. Mobilyalarımızda kullanılacak kulp seçenekleri de yine kullanıcılarımızın tercihlerine göre belirlenmekte ve tedariki yapılarak mobilyalarımıza montajı yapılmaktadır.
   

 12. Tezgahların (mutfak, banyo) imalat ve montajı

  Mobilyaların montajını müteakip, uzman ekiplerimiz belirlenen ölçülerde ve işverenin tercihine uygun olarak imal edilen mutfak ve banyo tezgahlarının montajını yapmaktadır. Tezgah olarakişveren tarafından tercih edilecek, granit, çimston, istone, mermer, mermeritv.b. ürünlerden tercih edilen modelde imalat ve montaj yapma imkan ve kabiliyetimiz bulunmaktadır. Tezgah seçiminde kullanılacak malzemenin cins ve kalitesinin yanında zemin, tezgah arası dekor, dolap kapak ve gövde renkleri de etkili olmaktadır. Her ne kadar bizler seçim esnasında kullanıcılarımıza malzemeler ile ilgili bilgi verip yardımcı olsak da, işverenlerimizin kendilerinin de kullanılan bu malzemelerin özelliklerini araştırıp kendi ihtiyaç ve zevklerine hangisinin daha uygun olduklarını belirlemeleri sürecin hızlı ilerlemesine çok büyük katkı sunacaktır.

 13. PVC doğrama ve kapatma işleri

  Komple ev tadilatı kapsamında PVC doğramaların yenilenmesi ve balkon kapatmaları da sıklıkla yaptığımız uygulamalardandır. İşinin ehli ekiplerimiz kullanıcılarımızın istedikleri model ve markalarda her türlü (sürgülü, kanatlı, çift yön açılan) PVC kapı ve pencere imalat ve montajı yapmaktadır. Genellikle 70 lik seri, 4 mevsim camlı modeller en çok tercih edilen modeller olup, beyaz PVC doğramalar ile renkli (altın meşe, füme v.s) doğramalar arasında fiyat farkı bulunmaktadır. İzmir bölgesinde sivri sinek sorunu yaşandığından, açılan pencere ve kapıların hepsine sineklik takmayı tavsiye etmekteyiz.
  PVC doğramaların yanı sıra, işverenin tercihine göre boydan veya altı sabit üstü açılır balkon ve teras kapatmalarıda yapmaktayız. Kapatmalarda işveren tercihine göre tampered veya ısı camdan imal edilen malzemeler kullanıyoruz. Özellikle mutfağa dahil edilen balkon kapatmalarında ısı yalıtımı ve izolasyon açısından ısı cam kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bazı durumlarda balkon ve teraslarda kapatma yerine işverenlerimiz tarafından sadece korkulukların değiştirilmesi talep edilmektedir. Bu durumlarda, cam, krom veya işverenin tercihine göre diğer modellerde küpeşte/korkuluk imalat ve montajı da aynı ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.
   

 14. Doğalgaz ve petek işleri

  Hazırlanan tasarım kapsamında bazı peteklerin, kombinin veya fırın/ocağın yerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu durumlarda, alanında uzman ekiplerimiz tarafından tadilat projesi hazırlanarak ilgili Doğal Gaz İdaresine sunulmakta ve onayı müteakip gerekli tadilat  ve değişiklikler yapılmaktadır.
  Tadilat sonrasında gaz açım işlemleri konusunda idareler arasında uygulama farklılıkları bulunmakta olup, bazı idareler fırın ve ocak gibi gerekli donanımların montajı yapıldıktan sonra, ev sahibinin taahhüdünü kabul ederek açımı yapmakta, bazıları ise tadilat yapılan mekanda iskan zorunluluğunu gündeme getirmektedir.
   

 15. Sıva üstü montajların yapılması

  Uzman ekiplerimiz ile sıhhi tesisat armatürleri ve sıva üstü elektrik priz/anahtarlar ve aydınlatma ünitelerinin  montajını yaparak tadilat sürecini tamamlıyoruz.

 16. Temizlik ve teslim;

  Tadilatın tamamlanmasını müteakip, BOYDEK İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak, tadilatı yapılan mekanın komple temizliğini ücretsiz olarak yapıyor ve evi kullanıma hazır bir şekilde kullanıcılarına teslim tutanağı ile birlikte teslim ediyoruz.

Sizlerde Ev tadilatı işleriniz için bizimle iletişime geçerek ücretsiz keşif talebinde bulunabilirsiniz.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: